Studiekredsen

Desværre ligger det lidt tungt med at afholde ny studiekreds i 2017-2018,
da sognepræsten går af med pension til efteråret.
Evt. nye initiativer til studiekreds eller lignende må afvente, at en ny sognepræst træder til.

Tak for mange års givende studier i et fælles emne og samarbejde om gudstjenester
og aktiviteter i sognene.


Også I efteråret 2016 vil der begynde to studiekredse,

nemlig både studiekredsen om Reformationen
og en læsegruppe, der vil læse Kerstin Ekmans "Ulveskindet"
se mere om læsegruppen

 

Lucas Cranachs berømte maleri af Martin Luther fra 1529.
 

Studiekredsen og Reformationsjubilæet i 2017
I studiekredsen vil vi lade os inspirere af, at Folkekirken næste år fejrer jubilæum for reformationen.
Studiekredsen begynder onsdag den 21. september kl. 19 i Konfirmandstuen. 
Vi vil mødes ca. 1 gang om måneden i vinterhalvåret, og det er gratis at deltage.
Studiekredsen har de senere år også dannet en aktivitetsgruppe, der har stået for bl.a. en del gudstjenester og aktiviteter i vore sogne. Måske kan vi i den kommende sæson lave en gudstjeneste om et emne, vi har drøftet i studiekredsen om reformationen?
Grundbogen hedder:
Frihed. Martin Luther i kortform. Af Niels Henrik Arendt. Forlaget Anis
Tilmelding til studiekredsen forud for start til sognepræsten, tlf. 86 47 02 25 eller bhh@km.dk

Der er mulighed for at læse mere om Martin Luther her: https://da.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

og http://www.folkekirken.dk/soeg?search=Martin+Luther&=

Mere om Reformationen og årets studiekreds

Forenklet sagt satte en enkelt handling en lang række bevægelser i gang, som vendte op og ned på både Kirken og Europas lande. Vi kalder det under ét Reformationen.

Sådan begyndte det!
Den 31. oktober 1517 satte munk og magister Martin Luther et opslag op på kirkedøren i Wittenberg med 95 teser om aflad og afladshandel. Hans formål var at indkalde til ”disput”, altså en diskussion om emnet aflad. Luther var oprørt. Aflad og særlig handel med aflad var en forvrængning af et af Kirkens hellige sakramenter: Bodens sakramente og dermed dybest set en pervertering af Guds nåde.
Dette opslag på kirkedøren regnes for starten på reformationen, som slog stærkt igennem særligt i Nordeuropa. Vores folkekirke kalder sig ”Evangelisk-luthersk” og er dermed grundlagt på den evangelisk-lutherske lære, der betød et brud med middelalderens enhedskirke, styret fra pavestolen i Rom.
I studiekredsen vil vi bruge idéerne fra en lille grundbog, der blev skrevet netop til reformationsjubilæet af tidl. biskop Niels Henrik Arendt. Der er både oplysende afsnit og oplæg til mange gode diskussioner. 
Nye salmer og ny musik
Vi skal også høre om reformationens betydning for musikken! 
Reformationen betød nemlig også, at gudstjenesten blev holdt på modersmålet, og det satte gang i salmedigtning. De nye salmer blev sunget på nykomponerede melodier. Martin Luther blev selv en af reformationstidens store salmedigtere. Bl.a. skrev han salmen ”Nu bede vi den Helligånd”, som også er meget sunget i Folkekirken.
Bibler og bibellæsning
Biblens ord var grundlaget for den reformatoriske bevægelse. Det blev vigtigt selv at kunne læse og forstå biblen. Også på den måde blev reformationen betydningsfuld. Der blev udgivet nye bibler, oversat til modersmålet. Rent teknisk kunne det lade sig gøre til en (i al fald mere) overkommelig pris, fordi bogtrykning gjorde et stort spring fremad med Gutenbergs opdagelse af sættesystemet. I årene derefter blev undervisning og skolegang for almindelige børn efterhånden udbredt. Børnene skulle lære at læse! 
Bibellæsningen fik også den betydning, at reformationen fik en stor bredde. Det var forskelligt, hvad de enkelte grene af reformationsbevægelsen lagde vægt på, når de læste biblen. F.eks. var det tydeligt, når man læste i biblen, at barnedåb ikke var almindelig i den ældste kirke. 
Skulle reformationen følge den ældste kirkes skik, måtte voksendåb eller ”troendes dåb” afløse barnedåb. Den opfattelse stod der strid om. Luther og flere andre reformatorer gik ind for barnedåb. Men der var også retninger inden for reformationen, der hævdede, at ”troendes dåb” var det rette. Deraf opstod forskellige kirkesamfund, som vi nu kender som baptistkirker.
Velkommen i studiekredsen!
Der ligger masser af diskussionsstof i reformationen, og alle, der gerne vil være med og blive klogere på vores egen kirkes baggrund i reformationen eller gerne vil diskutere, hvad der kom ud af det reformatoriske røre, er indbudt til at deltage i studiekredsen.
Vi begynder onsdag den 21. september kl. 19 i Konfirmandstuen.
Husk at melde jer til før start på tlf. 86 47 02 25 (Udbyneder Præstegård) eller mail bhh@km.dk

 Studiekredsen 2015-2016

Påske, opstand og opstandelse

I denne vinter har der været en bred debat om påsken og opstandelsen, da nogle præster var blevet interviewet om Jesu opstandelse og tilkendegav, at den troede de ikke på. Påsken og opstandelsen er selve grundlaget for kristendommen, og interviewet gav da også genlyd i hele landet og satte en til tider ophidset debat i gang.
Studiekredsen vil i år beskæftige sig med samme emne, læse de forskellige vidnesbyrd i Det Nye Testamente og finde eksempler på påskens ”aftryk” i kunst, litteratur, salmer m.m. Studiekredsen giver også rum for samtale om traditioner og tro, og om hvordan opstandelsens under udfordrer vores fornuft og rationelle virkeligheds opfattelse.


Et nyt opstandelsesbillede: Havndal Kirkes alterbillede af Erik Heide

Studiekredsen er også en aktivitetsgruppe!
I de senere år har medlemmer studiekredsen også udgjort en aktivitetsgruppe i sognene og har medvirket til bl.a. familiegudstjenester, ”Kreativ Eftermiddag” op til advent og lysgudstjeneste til Kyndelmisse, så har du idéer til aktiviteter i sognene, eller ønsker du medindflydelse på kirke- og sogneliv, er du også meget velkommen i studiekredsen.
Vi mødes ca. en gang om måneden en onsdag aften i Konfirmandstuen. Alle interesserede er velkomne, og det er gratis at deltage. Første gang vil blive
onsdag den 9. september kl. 19 i Konfirmandstuen
Meld gerne til i forvejen på tlf. 86 47 02 25 (Udbyneder Præstegård) eller bhh@km.dk

I studiekredsen kan du selv være med til at give et nyt og fornyende bidrag til kirke- og sogneliv!
 

Her et foto fra sidste års Påskesalmemaraton, arrangeret af Studiekredsens aktivitetsgruppe.

 

 

Lidt om studiekredsen 2014-15:
 

Søndag, Helligdag, Kirkeår

Kan 4. søndag i advent falde på den 24. december? Falder 1. søndag i advent som regel på den 1. december?
Er påsken altid i april?

Dette kunne være typiske spørgsmål i en quiz. Det kan være lidt drilske spørgsmål, for Kirkens tid er ikke fastlagt efter måneder eller ugenumre, men efter søndage og helligdage, der markerer kirkeårets tider. Hver søndag har sit særlige præg, og hver tid i kirkeåret har sin særlige farve, både i konkret og overført betydning. Det vil være emnet for studiekredsen i næste sæson, hvor vi vil læse os ind i de bibeltekster, der hører til de kommende søndage, finde sammenhænge eller kontraster, drøfte mulige salmer og overveje, hvordan de vil belyse søndagen eller tiden i kirkeåret.
Som altid er alle velkomne i studiekredsen.
Emnet egner sig fint som introduktion for den, der ikke kender så meget til kirken, kirkeåret og gudstjenestens gang og gerne vil vide mere – og samtidig vil temaet stadig kunne give stof til eftertanke og diskussion for den, der i mange år har levet med i kirkens liv.
Studiekredsen har i de senere år også dannet aktivitetsgrupper, der har startet nye initiativer i sognene, bl.a. forårets vandretur, pinsesalmemaraton og augustmåneds familiegudstjeneste med efterfølgende sommerfest i præstegårdshaven. Så vil du gerne være med til at præge sognenes liv og skabe fornyelse i kirkelivet, er studiekredsen lige noget for dig!
Vi begynder onsdag den 17. september kl. 19 i Konfirmandstuen og fortsætter onsdag aften ca. en gang om måneden. Eneste nødvendige grundbog er en salmebog med kirkeårets tekster. En bibel er dog også god at have! Som altid er det gratis at deltage i studiekredsen, og alle er velkomne.
 

Lidt om studiekredsens aktiviteter

Studiekredsen har blandt andet stået for planlægning og gennemførelse af Lysgudstjenesten i Havndal 

 


Studiekredsen som aktivitetsgruppe

I Siden vinteren 2012 har studiekredsen samtidig udgjort en aktivitetsgruppe, der har stået for både planlægning af gudstjenester, vandretur, havefest m.m. til udvikling og berigelse af sognenes kirkeliv. Der vil igen i dette efterår og vinter være mulighed for, at deltagerne i studiekredsen kan have medindflydelse på sognenes gudstjenester og øvrige aktiviteter og selv vælge hvilket område, de gerne vil være med til at præge.
Alle er velkomne i studiekreds og aktivitetsgruppe.

Kom og vær med til at give et nyt og fornyende bidrag til kirke- og sogneliv!