Rublovs ikon

Se ind i billedet, og du ser den hellige Treenighed, Gud som Fader, Søn og Helligånd, ét i den guddommelige verdens lys.

Se ind  i billedet, og du vil opdage, at figurerne på billedet ser ud på dig. Du er set af Gud, ikke glemt, aldrig overset, men elsket af Gud, der har ladet en plads stå åben for dig: Bordet er dækket også for dig. Gud byder dig velkommen!

(Rublovs ikon, forestillende den hellige Treenighed, fra ca. 1430)