Referat af menighedsrådsmøde 27. november 2014

Fremmødte:
Karen-Marie Haldrup la Cour, sognepræsten, Frode Sandager Rasmussen, Berit Nygaard Sørensen, Susanne Kjærgaard, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Heidi Reifenstein Behrman (medarbejderrepræsentant) og Lise Rohde.
Afbud fra: Line Nørgaard Larsen (bevilliget 3 måneders orlov), vi har ikke flere suppleanter
-o-
Forud for mødet skal der være nyvalg, hvorfor der er mødepligt.
De valgte er:
Formand: Karen-Marie Haldrup la Cour, 6 stemmer
Næstformand: Berit Nygaard Sørensen, 5 stemmer for Berit 1 stemme for Susanne
Kasserer: Frode Sandager Rasmussen
Kontaktperson: Line Nørgaard Larsen
Kirkeværge: Havndal: Frode Sandager Rasmussen
Kirkeværge: Udbyneder: Frode Sandager Rasmussen
Kirkeværge: Kastbjerg: Lise Rohde
Sekretær: Lise Rohde
Kirke og Kirkegårdsudvalg: alle medlemmer af menighedsrådet undtagen kirkeværgerne
-o-
Ad.1
Det er blevet obligatorisk at udbyde minikonfirmandundervisningen (minimum 16 timer).
Godkendelse fra provstiudvalget af den automatiske dørlås, Kastbjerg. Dokumentation indsendes.
Ad.2
Midlertidigt hjemmesidenedbrud løst.
Genbestilling af kirketeater til påske 2016
Evaluering af kreativ eftermiddag: mange fremmødte, hyggelig stemning.
Aldershvile brugerundersøgelse: man ønsker især gudstjenester ved højtider, Sang-eftermiddag med kor.
1. Søndag i Advent, Voko medvirker i Udbyneder kirke 10.30
Ons 3.12 advents og julekoncert i Udbyneder Kirke, Mariager Fjord Kammerkor kl. 19.00
2. Søndag i Advent, kl. 9.00 ved Peder Svejgaard
3. Søndag i Advent Kastbjerg Kirke, Randers Egnsteaters Kammerkor, med læsninger ”Vi synger julen ind”
4. Søndag i Advent. Vi stiller julekrybben op kl. 14.00, Havndal Kirke VOKO medvirker.
Julegave til Udbyneder Kirke: Julekrybbe fra Else Hansen. Betingelse: At den stilles op til jul.
Ad. 3
Kassereren orienterer om igangværende sager.
Ad.4
Nationalmuseet har været på besøg i Kastbjerg Kirke.
Granpyntningen på kirkegårdene er næsten færdig.
Ad. 5
Turudvalg: Studietur d. 12. Sept. 2015
Ad. 6
Godkendelse af provstiets kommentarer til regnskab 2013.
Regnskabet for 2013 er godkendt af et enigt menighedsråd med provstiudvalgets anmærkninger i henhold til godkendelsesbrevet.
Ad.7
To tilbud indhentet på renovering af vinduer i Havndal Kirke jvf. Provstiudvalgets beslutning om indhentning af tilbud. Igangsættes snarest.
Evt.
Havndal Kirkegård er lagt om. Diskussion af eventuel reetablering af for-hække. Menighedsrådet beslutter, at for-hækkene skal reetableres.