Når 2 vil giftes

Aftale om tidspunkt for vielsen

Når to gerne vil giftes i kirken, ringer de allerførst til sognepræsten (præstegårdens tlf. 86 47 02 25) og aftaler en dato – og også gerne et tidspunkt. I ferietiden kan det være nødvendigt, at sognepræsten tager kontakt til en kollega, som passer embedet i ferien.

Et godt råd: Vent med at invitere gæsterne, til I er helt sikre på, at dato og tidspunkt er aftalt med sognepræsten/ kirkekontoret!

Ægteskabserklæring
Forud for vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring. Den kan findes på Randers Kommunes hjemmeside www.randerskommune.dk , gå ind under borgerservice og se under ægteskab. Erklæringen kan udfyldes digitalt og underskrives med nem-id, eller den kan printes ud og underskrives i hånden og sendes til
Randers Kommune
Borgerservice
Laksetorvet
8900 Randers
Kommunen behandler ægteskabserklæringen og udfærdiger en Prøvelsesattest, der sendes til parret eller direkte til sognepræsten/ kirkekontoret. Prøvelsesattesten er det juridiske grundlag for, at præsten må foretage vielsen.
Det er hændt, at en digitalt afsendt erklæring ikke er nået frem til kommunen. Det er klogt at sikre sig, at papiret er kommet frem. En prøvelsesattest må højst være udstedt 4 måneder før vielsen. Men beregn gerne god tid til at få formaliteterne ordnet. Særligt om sommeren må der regnes med ekstra sagsbehandlingstid på grund af ferie, både på kommunens Borgerservice og på kirkekontoret.

Mulighed for navneændring
En del brudepar vil gerne skifte navn, så de får det samme navn – eller i al fald det samme efternavn. Navneændring er gratis i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Formularen kan hentes på www.personregistrering.dk  og kan enten udfyldes digitalt eller printes ud og udfyldes i hånden og skrives under. Det er sognepræsten, der skal sørge for behandling af navneændring, så det nemmeste er at sende formularen direkte til hende.

Samtale med præsten
Parret og sognepræsten mødes, som regel er par uger før brylluppet, og taler om vielsens forløb, hvilke salmer der skal synges osv. Præsten gennemgår omhyggeligt vielsesritualet med parret, så de er trygge ved den højtidelige kirkelige handling. Hvis parret – eller familien – har særlige ønsker vedr. den kirkelige handling, f.eks. vedr. musik eller blomster, er det vigtigt at spørge præsten i god tid.
Det er godt, om parret selv har overvejet, hvilke salmer de gerne vil have sunget i forbindelse med deres bryllup. På www.salmebogenonline.dk  er der forslag til både egentlige bryllupssalmer og andre festlige salmer, der egner sig til kirkelig vielse. Sammen med præsten findes de salmer, der passer bedst til dagen.

Salmer.
Sammen med præsten vælger parret 3-4 salmer, der passer til vielsen. Der kan vælges andre salmer end egentlige bryllupssalmer.
Her kommer nogle hyppigt brugte salmer ved vielse!
• Alt står i Guds faderhånd (Salmebogen nr. 375)
• Den signede dag med fryd vi ser (nr. 402)
• Det er så yndigt at følges ad (nr. 703)

• Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (nr. 728)
• Dybt hælder året i sin gang (nr. 732)
• Gak ud, min sjæl, betragt med flid (nr.726)
• Giv mig, Gud, en salmetunge (nr. 4)
• I østen stiger solen op (nr. 749)
• Jeg ved en blomst så favr og fin (nr. 700)
• Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund (nr. 704)
• Kærlighed er lysets kilde (nr. 696)
• Kærlighed fra Gud (nr. 494)
• Lille Guds barn, hvad skader dig (nr. 41)
• Nu falmer skoven trindt om land (nr. 729)
• Nu takker alle Gud (nr. 11)
• Op al den ting, som Gud har gjort (nr. 15)
• Påskeblomst! hvad vil du her? (nr. 236)

• Se, nu stiger solen af havets skød  ( nr. 754)
• Til himlene rækker din miskundhed, Gud (nr. 31)
• Vi pløjed' og vi så'de (nr.730)


Pyntning af kirken
Hvis parret ønsker det, kan kirken pyntes før vielsen. De må selv stå for kirkepyntning, eller de kan henvende sig til kirkens graver, der pynter kirken efter en aftalt pris.


Særlige musikønsker
Parret - eller familien - kan have særlige musikønsker. Det er vigtigt, at det aftales tidligt i forløbet, da  organisten skal have noderne og må påregne ekstra øvetid og evt. prøve med en solist.


Videooptagelse og fotografering
af den kirkelige vielse er ikke tilladt. Fotografering er kun tilladt i begrænset (og meget diskret!) omfang under 1. og sidste salme.
Video og fotografering er tilladt, når bruden går ind, og parret går ud, dersom parret ønsker det.

Husk! Ved alle særlige ønsker skal præsten give sin tilladelse først!

Hvis I overvejer evt. vielse i det fri:
Læs følgende vejledning