Navngivning

Alle børn har ret til et navn.

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Navnet må ikke være til ulempe for barnet.

Barnets forældre kan vælge at give barnet navn ved navngivning eller ved dåb.
Ønsker I, at jeres barn skal navngives, kan I få det nødvendige papir ved at ringe til sognepræsten (tlf. 86 47 02 25), eller I kan finde anmeldelsesblanketten på hjemmesiden www.personregistrering.dk eller på www.borger.dk.
I kan udfylde blanketten digitalt og underskrive den med nem-id. Husk, at begge forældre skal skrive under, hvis I har fælles forældremyndighed. Eller I kan printe blanketten ud og udfylde den og skrive den under i hånden. Eller ring til sognepræsten, så hjælper hun jer med papiret.

De nærmere regler, herunder godkendte fornavne og hvilket efternavn/ mellemnavne og efternavn jeres barn kan få, kan I læse om på www.personregistrering.dk eller www.borger.dk