Menighedsrådet

Det nye menighedsråd har haft konstituerende møde den 21. november 2016 i Udbyneder Præstegård og består af følgende medlemmer:

Formand:
Karen-Marie la Cour, Kastbjerg Sogn,

Næstformand og kontaktperson:
Susanne Kjærgaard, Udbyneder Sogn,

Kasserer og Kirkeværge for Udbyneder Kirke:
Frode Sandager Rasmussen, Udbyneder Sogn

Kirkeværge for Havndal Kirke:
Karin Otte, Udbyneder Sogn.

Kirkeværge for Kastbjerg Kirke:
Jens Aage Thorsen, Kastbjerg Sogn,

Sekretær:
Marianne Olsen, Udbyneder Sogn,

Øvrige medlemmer:
Kirsten Fuglsang-Damgaard,
Niels Aage Sørensen, Udbyneder Sogn