Mødereferat den 17. december 2015

http://www.udbyneder-kastbjerg.dk/mdereferat-menighedsrdmdet-den-17-december-2015

http://Mødereferat den 17. december 2015

http://www.udbyneder-kastbjerg.dk/mdereferat-menighedsrdmdet-den-17-december-2015

Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Berit Sørensen, Bodil H Hansen, Kirsten Fuglsang Damgård, Susanne Kjærgaard og Lise Rohde
Dagsorden:
1. Meddelelser fra Formanden
-Uddeling Aarhus Stifts årsbog
-Der er indkommet flere ansøgninger til den ledige graverstilling
- Menighedrådet godkender provstiudvalgets bemærkninger (godkendelsesbrev)
-Folkekirkens Nødhjælp: Materiale til Juniorkonfirmander
2. Meddelelser fra sognepræsten
- sognepræsten er raskmeldt.
-Orientering fra præsternes møde om Hellig 3 Kongers fællesgudstjeneste i Hald d. 3.1. 2016. Annoncering og planlægning.
- Kirkebladets redaktionsgruppe søger en lokalstofredaktør.
- Forslag om et udvidet nummer af kirkebladet sommer 2016, med tema om efterårets menighedsrådsvalg.
3. Meddelelser fra kassereren
- Indsamlingen til Dåbskanden i Udbyneder er afsluttet. 
-Der kommer plastickort til menighedsrådets indkøb i Brugsen.
- Brev fra Randers Brandvæsen om reglerne for levende belysning i kirkerne til Jul.
- Kasseeftersyn: Alt er fundet tilfredsstillende.
- Randers Kommune har accepteret tinglysning på vejretten til vejen bag Udbyneder Kirke.
4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson
5. Dato for næste møde
-19.1.2016, kl. 17.30, Udbyneder & Nytårskur 19.00
- 25.2. 2016, kl. 16.00 Kastbjerg
- 31.3.2016, kl. 16.00, Udbyneder
-21.4.2016, 17.00, Kastbjerg
6. Planlægning af koncerter 2016 mv.
-Fælles Helligtrekongers Gudstjeneste i Hald, 3.1.
-Helligtrekongers aften med Kirkefilm i Havndal, 5.1.
-Kyndelmisse Lysgudstjeneste, tirsdag d. 2.2.
-Påskesalmemaraton I: 2.3., Udbyneder
- Påskesalmemaraton II: 16.3., Udbyneder
-20.4. Seniorkoret, Udbyneder Kirke
-22.5. Fælles friluftsgudstjeneste v. Kærby Kirke
7. Kommunernes betaling til boudlæg. 
- urnenedsættelse i fællesgrav er praksis. Hvis der er et ønske om jordfæstelse og et gravsted, skal begravelsesmyndigheden efterkomme dette ønske, men vi har ingen erfaring med dette.
8. Evt.
- Evaluering af forsøg med aftensgudstjeneste. 
- Idé: At finde den oprindelige gamle granitdøbefond, som efter sigende står på Nationalmuseet.
-Tørklæder til koret er bevilget
- Husk at skrive på boner, hvad indkøb er til.