Mødereferat den 14. juni 2016

Menighedsrådsmødet den 14. juni kl. 17 i Menighedshuset i Kastbjerg.

Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Berit Sørensen, Bodil Hindsholm Hansen, Kirsten Fuglsang Damgård, Susanne Kjærgaard og Lise Rohde
Afbud fra: Kirsten Fuglsang Damgård

1. Meddelelser fra formanden
- I anledning af fejringen af Reformationen vil Provstiet gerne sponsorere penge til 2 koncerter. Én i byen og én på landet. Den på landet bliver i Udbyneder Kirke.
- Vdr. Provstestillingen: Der har været 3 til samtale, og der har været afholdt prøveprædiken. De berørte menighedsråd skal indstille deres favorit og Provstiudvalget skal indstille deres.
- Der er pænt mange ansøgere til organiststillingen. 
- Årsmøde i Menighedsrådsforeningen: 
Ændring af vedtægterne, så menighedsrådet kan bruge landsforeningen i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter.
-Referat fra strukturmødet i Hald. Arbejdet fortsætter som planlagt.
2. Meddelelser fra sognepræsten
- Der er møde på Grønhøjskolen om de kommende konfirmander. 
- Der er kommet et hold flygtninge fra Eritrea til Havndal. Sognepræsten har besøgt dem og vist Udbyneder Kirke frem.
- Sognepræsten har talt med Erik Heide om forsølvningen på altertavlen i Havndal Kirke.
3. Meddelelser fra kassereren 
4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson
- Idé til en fælles hyggeaften sammen med graverne i august.
- Arbejdstilsynet kommer til Havndal Kirke efter 1. juli.
- Der er blevet malet indvendigt i våbenhuset i Havndal. Det er blevet fint.
- Der er blevet indhentet tilbud på kalkning af Kastbjerg Kirke. 
5. Nyt fra udvalgene
- Det nye kirkeblad er lidt større end det plejer, men billigere pga. nyt trykkeri.
6. Forskønnelse af Udbyneder kirkegård
- Arbejdet skrider frem som planlagt. Det skal nok blive fint igen.
7. Kirkens korshær, landsindsamling
- Kirkens Korshær har fået lov at samle ind søndag d. 27. november. Det er første søndag i advent og vi kan samle ind til dem ved gudstjenesten.
8. De, fra sidste m-m uddelegerede arbejdsopgaver til graverne
- Forgyldning bestilt til Kastbjerg-kalkens indsats
- Murer bestilt til småreparationer i Kastbjerg
- Klokkemanden har været på besøg til justering af klokkeringningen.
9. Dato for næste møde
-25. august 2016 kl. 17.00 i Udbyneder

10. Evt.
-