Mødereferat 22. august 2017


Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017 kl. 18.00 i konfirmandstuen, Udbyneder

Til stede: Karen-Marie La Cour, Frode Rasmussen, Bodil Hindsholm Hansen, Karin Otte, Niels Åge Sørensen, Jens Aage Thorsen, Susanne Kjærgaard og Marianne Olsen 

Fraværende med afbud: Kirsten Fuglsang-Damgaard
 
 1. Meddelelser fra formanden
  Intet nyt
   
 2. Meddelelser fra sognepræsten
  30.8. afskedsgudstjeneste – der bestilles en lille taxi-bus
  28.8. gudstjeneste for Aldershvile i Udbyneder Kirke
  Juniorkonfirmand materialerne bliver placeret i konfirmandstuen i Udbyneder
   
 3. Meddelelser fra kassereren
  Organist- og kirkesanger-afløsning bliver fremadrettet time-for-time afløsning
  Kassereren har fortalt om forskellige udfordringer
   
 4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson
  Alt er klar til afskedsgudstjeneste
   
 5. Nyt fra udvalgene
  Vores udflugt er planlagt 
   
 6. Kastbjerg Kirke, status (laC)
  Vi venter på godkendelse fra Nationalmuseet
   
 7. Udbyneder Præstegård, status (laC)
  Der skal være besigtigelse og PU af Råby og Udbyneder Præstegård den 26.9.
   
 8. Storpastoratet, status (laC)
  Næste møde er den 6.9. i Gjerlev Præstegård
   
 9. Fanebærerkursus til spejderne? (NÅS)
  Der undersøges om det er muligt at arrangere det
   
 10. Plænegravsteder (GS/DH)
  Vi har besluttet at udskifte hække i Havndal før vi går videre med det
   
 11. Kirkebladsudvalg, status (laC)
  Første møde afholdes den 31.8. kl. 14.00
  Vi prøver at få mindst en person med i udvalget
   
 12. Indsættelsesgudstjeneste, 1. sø. I advent i Udbyneder (laC)
  Gudstjenesten starter kl. 17.00 og efterfølgende arrangement i forsamlingshuset
   
 13. Budgetsamråd d. 29.8. (laC)
  Vi deltager med 5 personer 
   
 14. Valg til provsti udvalget d. 29.8. (laC)
  Vi deltager med 4 personer og Karen-Marie La Cour stiller op
   
 15. Valg til stiftsråd d. 29.8. (laC)
  Det er taget til efterretning
   
 16. Valg til FUSR d. 29.8. (laC)
  Der er orienteret
   
 17. Gratis kirkekoncert op mod jul (NEN/laC)
  Vi har drøftet det
   
 18. Opdatering af hjemmeside
  Bo Christensen tilbyder at hjælpe med hjemmesiden for 5000,- plus moms om året
  Marianne sidder som kontaktperson
   
 19. Budget-godkendelse
  2. kvartals budget er godkendt
   
 20. Præcisering af referat fra ekstraordinært møde
  Konfirmationsdato 2019 er første søndag efter påske, som det allerede er meldt ud.
  Konfirmationsdato 2020 afstemmes med de øvrige kirker i storpastoratet.
  Der er mulighed for frit at vælge om de vil konfirmeres med deres klasse på Grønhøj
   
 21. Dato for næste møde
  Torsdag d. 28. september kl. 17.00 i Kastbjerg 
   
 22. Evt.
  Minikonfirmand-undervisningen starter den 9.9. og kører frem til uge 7. Det er om tirsdagen kl. 14-16