Læsegruppen

Da sognepræsten går på pension i efteråret 2017, må evt. nye initiativer vedr. læsekreds eller lignende afvente, til en ny præst tiltræder embedet.

Tak for mange givende og inspirerende aftner for os læseglade mennesker.
 


Læsekredsen 2016-2017

I et par sæsoner har "læsekredsen" mødtes en mandag aften om måneden og diskuteret nogle værker af Kim Leine.
Vi har læst både nogle af hans mindre værker, debutromanen Kalak, derefter Valdemarsdag og Tunu, der foregår i Grønland ligesom dele af Kalak. Så nåede vi frem til den store roman Profeterne i Evighedsfjorden, der også for en stor del foregår i Grønland. I den sidste sæson har vi læst romanen Afgrunden, der bl.a. foregår i Finland under den finske borgerkrig og under Vinterkrigen.
Næste sæson vil læsekredsen igen læse en nordisk roman. Valget er faldet på Kerstin Ekmans store roman i tre bind, Ulveskindet. Vi begynder naturligvis med den første, Guds barmhjertighed.
Bogen er p.t. udsolgt, men kan lånes på biblioteket eller købes i genbrugsbutikker.
Læsekredsen begynder mandag den 26. september. Vi mødes kl. 19 i Konfirmandstuen. Hen på aftenen holder vi altid en pause, hvor vi får kaffe og the, og vi skiftes til at tage noget kage eller brød med.
Det er gratis at deltage i Læsekredsen, og alle, der holder af at læse og diskutere, er indbudt. Meld jer bare til hos sognepræsten på tlf. 86 47 02 25 eller mail bhh@km.dk
 


Læsekredsen 2015-2016

Læs en roman – eller flere!

Kan du lide at læse en god roman og diskutere den med andre, så er sognets læsekreds måske noget for dig?
Vi mødes en mandag om måneden i konfirmandstuen, diskuterer det, vi har læst, og bliver alle lidt klogere. Samtidig skal vi naturligvis også hygge os, drikke kaffe og the og snakke om andre ting.
I år vil vi læse Kim Leines nye roman Afgrunden, der udkom april i år. Den begynder i 1918 med et dansk tvillingepar, der som unge deltager i den finske borgerkrig, og den slutter med besættelsen, hvor de samme to deltager i modstandskampen.
Læsekredsen begynder
mandag den 21. september kl. 19 i Konfirmandstuen.
Meld jer gerne til i forvejen på tlf. 86 47 02 25 (Udbyneder Præstegård) eller bhh@km.dk.
Det er gratis at deltage i læsekredsen.
 


Lidt om læsegruppen 2014-15

Ny læsegruppe starter!

Vi er nogle stykker, der i dette forår hørte forfatteren Kim Leine fortælle i Sognehuset i Øster Tørslev og gerne vil læse os ind i hans forfatterskab.
Vi vil begynde med at læse hans debutroman Kalak fra 2007.
Kalak er en selvbiografisk roman, der giver indblik i en hård baggrund. Forfatteren var som barn udsat for seksuelt misbrug. Siden blev han sygeplejerske på Grønland, en periode med skiftevis misbrug af kvinder, alkohol og stoffer.
Ud af en yderst vanskelig begyndelse modnedes en forfatter, der i sine romaner bearbejder fysisk og psykisk svære vilkår. Kim Leines nyeste værk Profeterne i Evighedsfjorden fra 2012 fik flotte anmeldelser og har modtaget flere priser.
Læs mere om Kim Leine.

Første gang læsegruppen mødes, bliver mandag den 1. september kl. 19 i Konfirmandstuen i Udbyneder.
Det vil være fint, om de, der gerne vil være med, har anskaffet bogen (og gerne også læst den) til den første gang. Sammen vil vi så lægge en plan for forløbet. Vi kan mødes ca. en gang om måneden i Konfirmandstuen eller privat, alt efter hvad deltagerne er stemt for. Ring gerne til Præstegården og meld dig til. tlf. 86 47 02 25.
 

Mandag den 27. oktober mødes læsegruppen igen i konfirmandstuen kl. 19.
Vi læser og diskuterer Kim Leines næste roman Valdemarsdag.Også i denne roman øser Kim Leine af egen historie. Denne gang er hovedpersonen hans farfar, og handlingen centrerer sig om - et mord.