Livshjælp

Herre, gør mig til redskab
for din fred.
Hvor der er had, lad mig så kærlighed,
hvor der er krænkelse, tilgivelse,
hvor der er tvivl, tro,
hvor der er fortvivlelse, håb,
hvor der er mørke, lys,
hvor der er bedrøvelse, glæde.

Guddommelige mester, hjælp mig,
så jeg ikke så meget søger
at blive trøstet, som at trøste,
ikke at blive forstået, men at forstå,
ikke at blive elsket, men at elske.

For det er ved at give, at vi modtager,
ved at tilgive, at vi bliver tilgivet,
og ved at dø,
at vi bliver født til evigt liv.

Gammel bøn, tilskrevet Frans af Assisi.