Konfirmation og konfirmationsforberedelse

I Udbyneder- og Kastbjerg Sogne finder konfirmationen sted, mens børnene går i 7. klasse.
Fra gammel tid har 1. søndag efter påske været konfirmationssøndag.

Menighedsråd og sognepræst har besluttet, at konfirmation finder sted efter følgende mønster:
I ulige år i Kastbjerg Kirke kl. 9
 i Udbyneder Kirke kl. 11
I lige år modsat:
 i Udbyneder Kirke  kl. 9
 i Kastbjerg Kirke  kl. 11
Dersom der kun er tilmeldte til konfirmation i én kirke, vil konfirmationen blive afholdt kl. 10.15.

 

Forud for konfirmationen ligger konfirmationsforberedelsen.

Gennem kirkebladet og brev til skolens elever i 7. klasse giver sognepræsten besked om, hvornår konfirmationsforberedelsen begynder. Konfirmationsforberedelsen foregår normalt i Konfirmandstuen ved Præstegården, Udbynedervej 16 i Udbyneder.

For at blive konfirmeret skal følgende tre betingelser være opfyldt:
1. Konfirmanden skal være døbt.
2. Konfirmanden skal være forberedt til konfirmationen (ved at følge konfirmationsforberedelse hos præsten)
3. Konfirmanden skal have fortrolighed med Folkekirkens gudstjeneste (ved at deltage i et antal gudstjenester i løbet af forberedelsesperioden). Her i sognene deltager konfirmanderne i 10 gudstjenester i løbet af konfirmationsforberedelsen.