Konfirmander

Konfirmanderne, der skal begynde forberedelsen efter sommerferien 2017
vil få et brev om konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationen 2018 i Udbyneder og Kastbjerg Kirker vil blive 1. søndag efter påske, den 8. april 2018.
 Vigtig information om konfirmationsdatoer

Der bliver fejret konfirmation 1. søndag efter påske i Udbyneder og Kastbjerg Kirker
i 2018 og 2019

Jvf. tidligere beslutning.
Fra og med 2020 må der påregnes ændringer,
da der ønskes overensstemmelse med de øvrige kirker i Ommersyssel Pastorat.


Martssolen skinnede over Aarhus og vore konfirmander under besøget.

Vi så Domkirken og Vor Frue Kirke. Besøgte også "Vikingebyen" under Nordea Bank.
I vikingetiden udspillede livet sig langs med åen - dog ikke helt som idag 
med broer og trendy caféer. 
Vi sluttede af med at spise i Bazar Vest og besøge Helligåndskirken i Aarhus Nord.Konfirmanderne fletter julestjerner
med hjælp fra tidl. skoleinspektør Arne Jensen

Foto fra december 2016
 


Nu er konfirmanderne begyndt på forberedelsen.

 

Søndag den 21. august 2016 fik de deres bibler ved konfirmandintro i Udbyneder Kirke.Velkommen til de nye konfirmander
Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag den 18. august.
Vi starter, når skolebussen er kommet til Udbyneder.
Den første gang, konfirmanderne møder, vil jeg bede alle om at tage deres dåbsattest (eller evt. navneattest) med, så jeg kan skrive holdet ind. 
Den følgende søndag den 21. august mødes vi i Udbyneder Kirke til Konfirmand-intro. Den gudstjeneste vil være lagt til rette for konfirmanderne og deres forældre og familie. 
Torsdag vil vi gennemgå hele forløbet og synge salmerne igennem, så vi kan dem rigtig godt. Under gudstjenesten får konfirmanderne den bibel, som er kirkens gave til dem.
Under konfirmationsforberedelsen vil vi bruge biblerne, så konfirmanderne bliver fortrolige med at finde rundt og slå op i biblen. 
På konfirmationsdagen vil konfirmanderne modtage biblen med deres konfirmationsord skrevet ind i.
Vi fejrer konfirmation 1. søndag efter påske.
i 2017 bliver det den 23. april
kl. 9 i Kastbjerg Kirke og kl. 11 i Udbyneder Kirke.

Det er en rigtig god idé at skrive datoerne ind i kalenderen og sætte et stort kryds ved dagene!
 

 


Konfirmanderne deltog i Konfirmandaktion

og fik i januar 2016 besøg af David fra Cambodia - sammen med konfirmanderne fra Gjerlev-Enslev.


 


Søndag den 15. november holdt vi gudstjeneste med gospelindslag.

Konfirmanderne sang under ledelse af Lene Johnsen.


  

Vigtig information for de kommende konfirmander!

Datoen for konfirmationerne i Udbyneder og Kastbjerg Kirker
vil i 2017, 2018 og 2019
fortsat være 1. søndag efter påske
efter sognenes gamle skik.


Info til de nye konfirmander!

Konfirmander, der går på Grønhøjskolen, begynder konfirmationsforberedelsen i Konfirmandstuen

torsdag den 20. august kl. 7.25
Af hensyn til busforbindelsen videre til Øster Tørslev skal konfirmanderne møde så tidligt.
Alle konfirmander, der har bopæl i vore sogne, har ret til at blive konfirmeret fra sognenes kirker, uanset hvilken skole de går på.
Alle kommende konfirmander, uanset skole, indbydes til
Konfirmandintro søndag den 30. august kl. 10.30 i Udbyneder Kirke.
Konfirmationen bliver
1. søndag efter påske,
den 3. april 2016, kl. 9 i Udbyneder Kirke og kl. 11 i Kastbjerg Kirke.

 

Der er gået et brev ud til de kommende konfirmander gennem klasselæreren for 6. klasse på Havndal Skole.
I brevet er der tænkt på både de konfirmander, der vil gå i 7. klasse på Grønhøjskolen i Øster Tørslev, og på dem, der skal gå på andre skoler.
Hvis du eller et af dine børn skal konfirmeres næste år, og I ikke har fået noget informationsbrev, kan I læse det her.
Husk at melde tilbage på brevet, også selvom I ønsker konfirmation et helt andet sted. Det er vigtigt af hensyn til overblik og tilrettelæggelse.