Kirkegårdstakster

Til alle kirkegårde.

Her er de nye Kirkegårdstakster  pr. 1 januar 2015
Taksterne er til brug i GIAS fra 1. dec.2014.

Endvidere er her et nyt tillæg til kirkegårdstakster 1.1.2015 med nye ydelsesnumre 2510 og 2610