Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

 

Sogneindsamlingen 2017  søndag den 12. marts


Vore sogne samlede 13.975 kr. ind!
Tak til alle, der var med til at give og samle ind.
Der blev i alt samlet ca. 14 millioner ind.
 Folkekirkens Nødhjælp udtalte i den anledning
14 millioner gange tak!


Sogneindsamlingen 2016

Overskriften for indsamlingen var Del med verdens fattigste kvinder.
Der var briefing og morgenkaffe i Konfirmandstuen, og så gik det hurtigt ud på turene. 
Sparekassen Kronjylland i Øster Tørslev åbnede kl. 13 for sammentælling af pengene i de mange indsamlingsbøsser.
I alt indkom 15.344 kr. Tak til alle, der hjalp med til det fine indsamlingsresultat!

Her ser I medlemmerne af indsamlingsgruppen,
fotograferet i Udbyneder Kirke 1. søndag i fasten 2016
 


Sogneindsamlingen 2015 søndag den 8. marts
Vi samlede ind i Udbyneder, Kastbjerg, Havndal, Råby, Udbyhøj,
Dalbyover og Dalbyneder og foran købmanden i Øster Tørslev – og vi fik
17.704,50 kr. ind.
Tak til alle, der var med til at skabe det flotte resultat!

Den 8. marts er også kvindernes internationale kampdag. Det har inspireret sogneindsamlingen til at sætte fokus på hjælp til kvinderne i verdens fattigste lande.


 


 

Sogneindsamling 2014

I år gav sogneindsamlingen søndag den 9. marts

15.006 kr 
i Udbyneder og Kastbjerg Sogne,
men vi fik også hjælp fra unge mennesker i nabosognene!


Tak til alle jer, der gjorde det fine resultat muligt.

 

Overskriften for Sogneindsamling 2014 er
Stop sulten - det giver en god fornemmelse i maven!

Indsamlingen fokuserer særligt på at gøre landbrugsområder i Afrika
mere robuste over for tørke eller svingende regnperioder
ved at introducere flere forskellige og mere tørkeresistente afgrøder,
bedre brønde og vandreservoir for landsbyerne.
I år skal indsamlingen særlig komme Etiopiens udpinte landbrugsområder til gavn.


 

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælp http://www.noedhjaelp.dk/