Faderskab / Omsorgs- og ansvarserklæring

 Anerkendelse af faderskab / Omsorgs- og Ansvarserklæring

Hvis forældrene ikke er gift, bør de snarest efter fødslen udfylde og underskrive Omsorgs- og Ansvarserklæring. Derved anerkender faderen barnet som sit. Blanketten medfører fælles forældremyndighed. Blanketten findes på hjemmesiden www.personregistrering.dk. Den kan udfyldes digitalt og underskrives med nem-id, eller den kan printes ud og udfyldes i hånden (husk vitterlighedsvidner), eller ring til sognepræsten(Præstegårdens tlf. er 86 47 02 25), så hjælper hun jer med papiret.
Det er vigtigt, at forældrene afleverer Omsorgs- og Ansvarserklæring hurtigt, dvs. i løbet af 14 dage (sendes den digitalt, er fristen dog kun 10 dage!) Det giver den hurtigste registrering, når sognepræsten (kirkekontoret) kan foretage den. Senere – eller manglende – indlevering af Ansvars- og Omsorgserklæring betyder, at behandlingen gives videre til

Statsforvaltningen Midtjylland
Steen Blichersvej 6
Postboks 151
6950 Ringkøbing

Først når faderskabet er registreret, har jeres barn i juridisk forstand en far. Derfor er det vigtigt, at forældrene er opmærksomme på at aflevere Omsorgs- og Ansvarserklæringen til tiden.

De nærmere regler vedr. anerkendelse af faderskab og særlige juridiske forhold (f.eks. hvis den ene af forældrene er gift med en tredje person) kan findes på hjemmesiden www.personregistrering.dk