Dåb i kirken

Et barn har ret til et navn. Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Dåb

De fleste børn får navn i forbindelse med dåb i kirken.
I kan se i kirkebladet, hvilken kirke der er gudstjeneste i, og så ringe til sognepræsten (tlf. 86 47 02 25) og aftale med hende, hvilken søndag jeres barn skal døbes. Samtidig kan I aftale et tidspunkt, hvor sognepræsten gennemgår for jer, hvordan dåben foregår, så I kan føle jer hjemme i ritualet.
Sognepræsten skal bruge navne og adresser på barnets faddere – og naturligvis det navn, I har fundet til jeres barn.
Sognepræsten sørger for, at barnets navn bliver skrevet i kirkebogen og givet til CPR.

Dåbens betydning

Dåben er en gave fra Gud!
Den er et sakramente, en hellig handling, hvor ritualets ord og et ydre tegn (vandet, der øses over barnets hoved) viser os, at Gud tager imod det lille barn og gør det til sit barn. Barnet bliver døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, som tegn på, at det nu er medlem af Kirken og dermed en del af en stor sammenhæng, den kristne kirkes lange traditionskæde. Barnet bliver en del af Guds familie og vil aldrig blive glemt af Gud.
Ordene, som Jesus sagde til disciplene: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” gælder også for det barn, der er blevet døbt. Med dåben modtager barnet Fader Vor og Guds velsignelse til opbyggelse og glæde for livet.
Se mere om dåb i Folkekirken og dåbens betydning på Folkekirkens hjemmeside:
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/

Faddere

Ved dåben skal der være mindst tre faddere. Det er en stor ære at blive bedt om at være fadder, for det understreger tilknytningen til familien og særligt til jeres barn, og det viser, at I forældre har tiltro til ham eller hende. Det er en særlig ære at blive bedt om at bære barnet til dåb og svare ja på barnets vegne. Den, der bærer barnet til dåb, kaldes gudmor eller gudfar og er også fadder. Mor eller far kan selv bære barnet til dåb, og begge forældrene kan være faddere. I så fald skal der være mindst to andre faddere.
Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb, og de skal være mindst i konfirmationsalderen.

Faddernes opgave
 
Fadderne er vidner til barnets dåb.
Det er faddernes opgave sammen med forældrene at vise barnet, hvad det betyder, at det er blevet døbt. At det gennem dåben er blevet Guds barn.
Hvis der skulle ske det, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, skal fadderne gøre deres bedste for, at barnet gennem den kristne tro lærer Gud at kende.
Fadderne får ikke automatisk forældremyndigheden, hvis forældrene dør. Hvis forældrene ønsker, at det skal være sådan, skal der laves et testamente, hvor det står skrevet.

Hvordan følger vi op på barnets dåb?

Ved dåben bliver der sået et lille frø af tro i barnets hjerte. Det er forældrenes og faddernes opgave at pleje det lille frø, så det kan vokse i barnet. Syng f.eks. aftensang med den lille; det er et dejligt ritual før natten. Eller bed en kort bøn: Det kan være en tak for dagen og for det, der er gået godt, og en bøn om, at Gud vil give en god og rolig nat. Hver gang vi folder hænderne og beder til Gud, vokser troen i vore hjerter. Barnet får en bibelhistorie som dåbsgave fra kirken. Der er billeder i, så den voksne kan bruge den fortælle- og pegebog i starten, og siden læse op fra den. Brug afsnittene fra Det Nye Testamente og spring Det Gamle Testamente over i første omgang.
4-5 år efter dåben vil jeres barn blive inviteret til Dåbstræf i kirken. Det er en festlig anedning til at komme i kirke med jeres barn eller alle børnene. Gudstjenesten er lagt til rette, så den er lige i børnenes øjenhøjde. Læs mere om dåbstræf her.
Se mere om dåbens betydning for både børn og voksne på Folkekirkens hjemmeside: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/hvad-betyder-daaben/

Voksne kan også blive døbt!

Det er aldrig for sent at blive døbt. Den, der ikke blev døbt som lille og er ked af dette, kan blive døbt som voksen. Den, der gerne vil døbes, kan tage kontakt til sin præst og sammen aftaler de, hvordan det skal foregår. Hvis den, der vil døbes, har meget lidt fortrolighed med kristendommen, kan der være tale om, at der bliver et lille indledende undervisningsforløb forud for dåben. Se nærmere på Folkekirkens hjemmeside:
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/voksendaab/