Tænd et lys og bed en bøn

Før og efter bønnen kan du tegne med korsets tegn og sige:

"I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn".

Fader Vor,
du, som er i himlen,
helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i himlen
således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget, magten og æren i evighed.

En meget kort bøn er "Jesusbønnen" :

"Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig."

Bønnen kan gentages mange gange og vil efterhånden følge din vejrtrækning.
Den kan bedes for både dig selv og for andre.