Ved død og begravelse

Når et familiemedlem dør, er der – oven i sorgen og måske også chokket – en del praktiske forhold at tænke på.

Et dødsfald skal anmeldes

Anmeldelse sker til begravelsesmyndigheden, dvs. sognepræsten. Det kan I gøre enten ved at ringe til sognepræsten (Udbyneder Præstegård tlf. 86 47 02 25), efter jeres familiemedlem er afgået ved døden, eller ved at kontakte en bedemand.
Kender I ingen bedemand, er det en god idé at forhøre sig hos familie og venner, om de kan anbefale et bedemandsfirma, der tager sig samvittighedsfuldt og ordentligt af alt det praktiske. Det må frarådes blot at søge på nettet efter den, der reklamerer med at være billigst.
Bedemanden hjælper med at anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden og påtager sig mange andre opgaver, f.eks. at lægge den døde i kiste og bringe den til kapel, annoncere dødsfald og begravelse i avisen, bestille blomster og kontakte kirken/ kirkegården.
I har måske allerede i god tid, før jeres familiemedlem døde, talt om, hvordan I skulle forholde jer, og hvem der skulle sørge for hvilke opgaver, så det bedst muligt afspejler afdødes ønsker.

Begravelse eller bisættelse (ligbrænding)

Nogle familier har tradition for, at deres afdøde familiemedlemmer bliver begravet. Andre ønsker ligbrænding. Det er vigtigt, at I taler om det i familien, så I kan respektere afdødes ønsker.
Ønsker I, at jeres døde familiemedlem skal begraves, ringer I til graveren og sammen med graveren finder I et passende gravsted. I kan vælge selv at passe gravstedet, men hvis I ikke bor i nærheden, kan det aftales, at kirkegårdsgraveren passer gravstedet. Det betales normalt en gang om året efter regning. Graveren kender priserne for pasning af et gravsted.
Dersom I vælger ligbrænding, har I lidt bedre tid til at finde et gravsted for urnen, når den kommer. Har I et gammelt familiegravsted, må en urne gerne nedsættes der efter kremering (brænding). Ellers er der både små urnegravsteder, almindelige gravsteder eller græsplænen som mulighed. Det er meget brugt, at urnen sættes ned i græsplænen, hvor der bliver lagt en sten med navn ned i plænen. Spørg graveren om de nærmere retningslinjer for stenens størrelse. Se også under urnenedsættelse

Den kirkelige handling
De allerfleste ønsker en kirkelig højtidelighed som ramme om begravelsen eller bisættelsen..
Sammen med præsten aftaler familien tidspunkt for den kirkelige handling; hvilke salmer der skal synges, aftales også med præsten. Præsten skriver en begravelsestale til den kirkelige handling på baggrund af nogle af de ting, familien kan fortælle om afdøde, så begravelsestalen både bliver en forkyndelse af det kristne opstandelseshåb og en personlig trøst til familien.
Medlemmer af Den danske Folkekirke har ret til at få en kirkelig højtidlighed med en præst. Personer, der er udtrådt af Den Danske Folkekirke eller aldrig har været medlemmer, har ikke ret til kirkelig betjening.

Urnenedsættelse
Efter bisættelseshøjtideligheden bliver kisten kørt på krematorium, hvor den bliver brændt. 1-2 uger senere kommer urnen til kirkegården og skal sættes ned i det gravsted, familien har valgt. Graveren sørger for, at der er gravet et hul, der nøjagtigt passer til urnen.
Det er helt frit, om familien ønsker et lille ritual, når urnen sættes ned. Men det kan anbefales, at familien på forhånd tænker over og aftaler, hvorledes det skal foregå, da det ellers kan føles som en ”tom” og trist begivenhed. Præsten eller graveren kan giver jer et forslag til ritual og mulige salmer eller sange ved urnenedsættelsen.
Forslag til ritual kan også hentes her.
Graveren vil altid være til stede og sørger for at ringe med kirkens klokke og ringe bedeslag. Præsten vil gerne komme til stede, hvis I ønsker det.