Arkiv - påske, pinsePåskedag i Udbyneder Kirke 2017
 


Glæd jer til Påskesalmemaraton 2016
Onsdag den 2. marts: Salmer til Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskelørdag.
Onsdag den 16. marts: Salmer til Påskedag og 2. påskedag.

Begge aftener begynder kl. 19 i Konfirmandstuen. Under kaffepausen stemmer vi om vore yndlingssalmer, som vi til sidst synger oppe i Udbyneder Kirke i den flotte akustik.
Ved klaver og orgel: organist Karl Aage Bech, Randers.

 

Vær selv med til at gøre påsken betydningsfuld!
Her kan du læse om påskens gudstjenester i 2015.

Skærtorsdag i Udbyneder Kirke kl. 19

Vi bryder brødet og lytter til musik i den stearinlysoplyste kirke.


Langfredag i Havndal Kirke kl. 10.30
Langfredagsandagt med vandring på kirkegården.
Vi hænger sørgeflor op,
læser Jesu Syv Ord fra korset og synger salmen "Gak under Jesu kors at stå".


Påskedag i Kastbjerg Kirke kl. 10.30 og
2. Påskedag i Udbyneder Kirke kl. 10.30.

Vi kaster sorgen fra os og synger påskesalmer i de festpyntede kirker.
Glædelig påske!


Påske 2014 i vore kirker – vær selv med til at gøre påsken festlig!
Gudstjenesterne går på skift i vore kirker, så vi bruger hver kirkes særpræg.


Påsken begynder med palmesøndag og det store indtog i Jerusalem, hvor Jesus bliver hyldet af en folkemængde. Vi fejrer gudstjenesten i Havndal Kirke, hvor vi synger Kingos billedstærke passionssalme Se, hvor nu Jesus træder, som på genial vis får den syngende menighed til at skifte plads, fra at være tilskuere til at følge med i optoget ind i Jerusalem.

Næste helligdag fejrer vi Skærtorsdag med aftengudstjeneste i Udbyneder Kirke, hvor vi har det fineste orgel. Organisten spiller meditationsmusik, det elektriske lys bliver slukket, kun stearin- lysene brænder, så vi kan samle vore tanker, nyde kirkens skønne rum og den hellige aften. Voko medvirker bl.a. med gregoriansk sang som optakt til gudstjenestens højdepunkt, nadveren.Langfredag er helliget sorgen over Jesu lidelse og død med andagt i Havndal Kirke. Efter en kort indledning går vi ud på kirkegården, hvor vi læser de syv ord fra korset, sådan som de er overleveret i de fire evangeliet. Vi synger salmen af Kingo Gak under Jesu kors at stå, der slutter sig nært op ad de syv korsord. Sørgedagen markerer vi med sørgeflor, som vi hænger op på kirkegården, sluttende ved Erik Heides krucifiks ved kirkens østgavl. Alle deltagere må tage et sørgeflor med hjem, hvis de ønsker det.

 

Vær med til at fejre påskefesten:

Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid...Påskedag
er opstandelsens fest. Vi fejrer påske i Udbyneder Kirke kl. 10.30

Påskedag er opstandelsens fest! Vi kaster sorgen fra os og lægger vore sørgeflor i våbenhuset i Udbyneder Kirke, hvor vi vil fejre livets sejr over døden med de skønne påskesalmer, bl.a. Stat op, min sjæl i morgengry.


2. påskedag
Vi fejrer påskens sidste helligdag med højmesse i Kastbjerg Kirke kl. 10.30

2. påskedag følger vi Maria Magdalene ud i gravhaven, hvor hun genkender Jesus i ham hun først tror er havemanden! Vi fejrer påskefestens sidste helligdag med gudstjeneste i Kastbjerg Kirke, hvor vi bl.a. skal synge Hans Anker Jørgensens dejlige opstandelses- og genkendelsessalme Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen...


Pinse 2014

Pinseliljetid....

og tid for pinsesalmemaraton onsdag den 4. juni kl. 19 i Konfirmandstuen.

 

Igen i år vil der blive pinsesalmemaraton. Alle er velkomne, og enhver synger med sit næb!

Vær med til den festlige aften i Konfirmandstuen, hvor vi synger en mængde af de skønne pinsesalmer, nogle meget kendte, andre ikke helt så kendte. Vi vil få luft under vingerne, så salmerne kommer til at lyde rigtig flot til pinse. Vi vil stemme om, hvilke pinsesalmer vi holder mest af og synge dem oppe i Udbyneder Kirke med den fine akustik, der giver salmerne en ekstra dejlig klang. Og sognepræsten lover, at de tre salmer, der får flest stemmer, også skal synges ved gudstjenesten pinsedag i Kastbjerg Kirke.