Arkiv - Fastetid

 

 

Fastetid - tid for eftertanke, bøn og forberedelse til påsken,
festen for Jesu Kristi død og opstandelse

Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,

i synderes sted må lide.

Se, vi går op til Jerusalem.
Hvem våger, til dagen bryder,
og smager med Herren den smertens kalk,

vor Fader i Himlen byder?

Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,

for dine synder og mine.

Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,

dér vil han, at vi skal være.

Salmen er nr. 172 i salmebogen.
Den er skrevet af Paul Nilsson 1906 og oversat af Helge Severinsen 1997.