2015 Mødereferater

Menighedsrådets møder er offentlige,
undtaget er punkter om personsager og andre fortrolige sager.
Dagsorden ophænges i kirkerne forud for mødet.
Referaterne bliver også hængt op på opslagstavlen og siden sat i en mappe til orientering.

Mødereferater fra tidligere møder i 2015:

Mødereferat 12. januar 2015
Mødereferat 19. februar 2015
Mødereferat 24. marts 2015
Mødereferat 21. april 2015
Mødereferat den 20. maj 2015
Mødereferat den 18. juni 2015
Mødereferat den 6. august 2015
Mødereferat den 22. september 2015
Referat af Menighedsmøde den 25. oktober 2015.
Mødereferat den 26. oktober 2015
Mødereferat den 17. november 2015
Mødereferat den 17. december 2015