2014 Mødereferater

Menighedsrådets møder er offentlige,
undtaget er punkter om personsager og andre fortrolige sager.
Dagsorden ophænges i kirkerne forud for mødet.
Referaterne bliver også hængt op på opslagstavlen og siden sat i en mappe til orientering.

Mødereferater fra tidligere møder i 2014:

Mødereferat 23. januar 2014
Mødereferat 19. februar 2014
Mødereferat 24. marts 2014
Mødereferat 24. april 2014
Mødereferat 26. maj 2014
Mødereferat 26. juni 2014
Mødereferat 27. august 2014
Mødereferat 25. september 2014
Mødereferat 23. oktober 2014
Mødereferat 27. november 2014
Mødereferat 16. december 2014